The Hackonomy Lab - hacking Gothenburg's economy

Artikel "Everyone's wrong about money" - Valutas olika egenskaper

#1

När man vill börja med en ny valuta, vare sig lokal eller krypto, måste man tänka på olika egenskaper som man oftast tar för givet eller kanske inte är medveten om. Dessa egenskaper kan avgöra om valutan får framgång eller inte. Och det finns såklart ingen recept för framgången, utan beror ju ofta på lokala förhållande.

Följande text gör en lista av dessa egenskaper delad i kategorier om hur viktiga de är:

0 Likes